مقالات

دانشجویان سیستم عامل لازم است برای آمادگی در آزمون مجموعه سوالات تکمیلی زمانبندی فرآیندها را دانلود نمایند و پس از آن نسبت به حل آنها اقدام نمایند . ضمنا جهت داشتن منبع مناسب برای مطالعه اسلایدهای دو فصل اول مفاهیم و زمانبندی تهیه شده و فصلهای اول تا سوم کتاب سیستمهای عامل تالیف سیلبرشاتس در […]

به اطلاع دانشجویان درس شبکه های کامپیوتری (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) می رساند .اسلایدهای چهار فصل اول برای دانلود و استفاده در کلاس در اختیار شما قرار می گیرد . ضمنا اسلایدها بر اساس کتاب شبکه های کامپیوتری تالیف تننباوم تهیه گردیده است . اسلایدهای فصل اول (مقدمه) اسلایدهای فصل دوم (لایه فیزیکی) اسلایدهای فصل […]