مقالات

لینک زیر حاوی  سوالات مطرح شده کاربران شبکه های بیسیم   به همراه پاسخ در مورد امنیت شبکه های بیسیم می باشد: http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=71026d95cab84c2f66d01ebb38ccf6f4 لینک زیر حاوی مفاهیم شبکه  می باشد: http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=4d66529299838ab2d65f59b36401e929 این لینک  حاوی  مقاله ای  جامع در مورد امنیت شبکه می باشد: http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ddeb916d3c9e0179be1ac18d4fbb21fd

دانشجویان کلاس امنیت شبکه لازم است با هماهنگی نماینده های خود هرچه سریعتر باهماهنگی نماینده کلاس نسبت به برنامه ریزی در خصوص فعالیت کلاسی اقدام گردد. یکی از مهمترین آیتمهای موفقیت دانشجویان در این درس فعالیت کلاسی می باشد

دانشجویان عزیزی که با اینجانب درس مباحث ویژه را اخذ نموده اند می رساند محتوای درسی این ترم امنیت شبکه های کامپیوتری می باشد . عنوان کتاب معرفی شده Security+ Guide To Network Security Fundamentals ویرایش چهارم  تالیف Mark Ciampa می باشد . طرح روی جلد کتاب فوق را می توانید از پست دانلود نمایید […]